Düve Yemi

Düve Yemi
Düvelerin ilk doğumlarından sonra ilerleyen süt verme dönemlerinde daha fazla süt almak isteyen siz yetiştiriciler için hazırlanan mükemmel bir üründür. Bu yem gelişmekte olan düvelerin büyümelerini hızlandırır ve böylelikle yetiştiricilere zaman kazandırır.

ÖZELLİKLERİ

 • Dengeli protein ve yüksek enerjiye sahiptir.
 • Vitamin ve minarellerce dengelenmiştir.
 • Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir.

FAYDALARI

 • İPEK DÜVE YEMİ, 8 aylıktan başlayan ve 24 aylığa kadar devam eden dönemlerde MAKSİMUM büyüme sağlar.
 • Ortalama 200 kg canlı ağırlıkla başlayıp 500 kg canlı ağırlıkta sonlanan dengeli büyüme dönemlerinde (ortalama günlük 600 gr canlı ağırlık artışı) bu yemin yedirilmesi, meme gelişimi ve yaklaşan gebelik için yararlı bir uygulamadır.
 • Doğum sırasında ve sonrasında görülebilecek metabolik rahatsızlıkları en aza indirir.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

 • İPEK DÜVE YEMİ'nin dışında fazladan yedirilecek olan tahıl kırmaları düve gelişimini hızlandırıcı gibi gözükse de aşırı yağlamaya sebep olacağından tercih edilmemelidir.
 • Bu uygulama vücut gelişiminde bir artış gibi gözükse de, asıl olan meme dokusunun gelişimini gölgelemektedir.
 • Bu durum da yaklaşan sağım dönemi performansının yeterli düzeyde olmamasına neden olur.

DÜVELERDE DÖL VERİMİ

Düvelerde maksimum döl verim performansı aşağıdaki 2 kriter doğrultusunda dikkate alınmalıdır;

 1. Yaş; düvelerin damızlıkta kullanılabilmesi için 15 aylık döneme gelmiş olmaları istenir. Daha düşük yaşlarda kızgınlık görülse bile iskelet sistemi ve meme dokusu henüz tam olarak gelişmediği için kesinlikle tohumlanmamalıdır.
 2. Canlı ağırlık; düvelerin ilk kez damızlıkta kullanılabilmesi için erişkin canlı ağırlıklarının en az %70’ine ulaşmış olmaları gerekir. Bu da ortalama 400 kg. canlı ağırlığa tekamül etmektedir.

KURU OT
Kg/Gün
MISIR SİLAJI
Kg/Gün
SAMAN
Kg/Gün
İPEK DÜVE YEMİ
Kg/Gün
22-3
3--3
-313