Bilgi Bankası

Tanım: Süt sığırlarında sıklıkla gözlemlenen yem yememe veya yemden kesilmenin çok çeşitli sebepleri vardır.  Süt sığırları çok hassas hayvanlardır; yemlikte çok kolay yem seçerler ve yem değişikliklerini çok kolay fark ederler.  Bunların dışında normal olarak buzağılamayı takiben 1-2 hafta süreyle fazla yem tüketemezler.  Bazı hastalıklarda (işkembe asitliği, ketozis) yemden kesilirler.

 

Oluşma Nedenleri:

 

  1. Sütten kesilme döneminde, aşırı beslenme sonucu vücut yağlanması olan ineklerin, buzağılamayı takiben yemden kesilmeleri ve hastalanmaları (Ketozis),
  2. Hayvanlara fazla miktarda saman (silaj) gibi yemlerin verilmesi sonucu işkembe dolgunluğunun artması ve sonuç olarak yem tüketiminin olumsuz yönde etkilenmesi,
  3. Fazla miktarlarda toz formda olan fabrika yemlerinin yedirilmesi ve mide asitliğinin bozulması,
  4. ANİ FABRİKA YEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ ve ilk etapta fazla miktarlarda yem yedirilmesi,
  5. Bozulmuş, küflenmiş, ısınmış veya donmuş saman (silaj) gibi yemler ve fabrika yemlerinin yedirilmesi,
  6. Aşırı sıcak havalarda sıcak stresine bağlı olarak yemden kesilme,
  7. Mikrobiyal hastalıklar sonucu gözlenen yem yememe veya yemden kesilme,

 

Tedavi ve Korunma Şekli:

 

Yem yememe veya yemden kesilme durumlarında, hayvanların normal tükettikleri yem miktarı azaltılmalı veya günlük en az 2 porsiyona bölünerek hayvanın önüne taze olarak konulmalıdır.  Kokuşmuş yemler kesinlikle hayvanların önüne dökülmemelidir.  Sütten kesilme dönemlerinde hayvanlar aşırı beslenmeyip yaklaşan sağım döneminde ketozis olmalarının önüne geçilmeli ve yeterli yem tüketmeleri sağlanmalıdır.  Yemler fazla tozlanmış veya yabancı materyalle bulaşık olmamalıdır.  Sıcak mevsimlerde yem tüketimi azalacağı için alternatif rasyon değişikliklerine gidilmelidir.  Hayvanların önünde her zaman temiz su bulundurulmalıdır.  Mikrobiyal hastalıklarından dolayı gözlenen yem yememe durumlarında ise en kısa sürede bir Veteriner Hekim’e başvurulmalıdır.