Bilgi Bankası
Süt sığırlarında buzağılamayla birlikte ortaya çıkan ve bazen buzağılama öncesinde de gözlemlenen bir hastalıktır.  Hastalığın çeşitli sebepleri olmakla birlikte ineklerin rasyonlarına sütten kesilme dönemlerinde fazla tuz ilavesi veya hayvanlara aşırı miktarlarda fabrika yemi verilmesi en önemli sebepler olarak gösterilmektedir.  Bu yüzden İPEK YEM ürünlerine ilaveten hayvanların rasyonlarına kesinlikle tahıl kırmaları veya vitamin-mineral karışımları eklenmemelidir.  Meme ödemi gözlemlenen hayvanlar Veteriner Hekim önerisi doğrultusunda tedavi edilmelidir.