Bilgi BankasıİŞKEMBE ASİTLİĞİ

 

Tanım: Çoğunlukla kolay sindirilebilen yemlerin (çoğunlukla fabrika yemi) anormal miktarlarda, birdenbire yedirilmesi sonucunda ortaya çıkan ve işkembenin asitliğinin artması ve ani şekillenen şişkinlikle kendini belli eden bir beslenme rahatsızlığıdır.  Bu gibi durumlarda hayvanlarda gözlemlenen bulgular; süt miktarında ve süt yağında belirgin bir düşme, ishal, iştahsızlık, az geviş getirme veya hiç getirmeme ve ilerleyen vakalarda ölüm olarak sayılabilir.

 

Oluşma nedenleri:

 

  1. Hububat taneleri (buğday, arpa) veya kırmaları ile besleme, elma, üzüm posası melas ve şeker pancarı posası gibi şekerli yem maddelerinin alışılmış miktarlardan çok daha fazla miktarlarda birdenbire yedirilmesi,
  2. Rasyonda lifçe zengin saman (silaj) gibi yemlerin oranlarının aniden azaltılıp, yerine kolay sindirilebilen fabrika yemlerinin fazla miktarlarda yedirilmesi,

 

Tedavi ve Korunma Şekli:

 

Hastalık belirtilerinin gözlenmeye başlandığı ilk gün hayvanlara hiçbir şey yedirilmemelidir.  Ertesi gün iyi kalitede kuru ot yedirilmelidir.  Bu uygulamaya birkaç gün süreyle devam edilmelidir.  Acil vakalarda en kısa sürede bir veteriner hekime müracaat edilmelidir.  ANİ YEM DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KAÇINILMALIDIR.  Fabrika yemiyle beslemede çok dikkat edilmeli, hayvanlara alıştıra alıştıra verilmelidir.  Ağırlıklı olarak saman (silaj) gibi yemlerden, yüksek enerjili fabrika yemlerine geçişte çok dikkatli olunmalı, hayvanlara en az 1 hafta-15 günlük geçiş devresi sağlanmalıdır.  Fabrika yemleri, her gün bir miktar artırılarak saman (silaj)/fabrika yemi orantısı arzu edilen duruma getirilmelidir.  İlave tahıl kırmaları zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalı ve eğer kullanılacaksa çok ince kırılmış veya öğütülmüş olmamalıdır.