Bilgi Bankası

Tanım: Çoğunlukla ani yem değişiklikleri, düzensiz yemleme veya yem kalitesindeki bozulmalarla karakterize olan genel bir sindirim bozukluğudur.  İşkembenin yeni yemlere adapte olamamasından ileri gelir.  Bu gibi hallerde çoğunlukla hafif derecede iştahsızlık, işkembe hareketlerinde azalma, hafif ishal veya kabızlık gözlemlenir.

 

Oluşma Nedenleri:

 

  1. Hayvanların yemlere alışma devresi geçirmeksizin birdenbire mera besisinden ahır besisine geçirilmeleri,
  2. Tamamen saman (silaj) gibi yemlere dayalı bir beslenmeden, fabrika yemi ağırlıklı bir beslenmeye ani geçişler,
  3. Yemleme programının düzenli olmaması,
  4. İçeriği farklı iki rasyon arasındaki ani geçişler,
  5. Hayvanlara fabrika yeminin fazla verilmesi sebebiyle rasyonun enerji/protein dengesinin bozulması,

 

Tedavi ve Korunma Şekli:

 

Yemleme programında, birkaç günlük kısa bir adaptasyon periyodu sağlamak için fabrika yemi miktarı azaltılmalı ve hayvanların önlerinde yiyebildikleri kadar bol kuru ot bulundurulmalıdır.  Fabrika yemi ağırlıklı beslenmelere geçerken ani değişiklikler yapılmamalıdır.  Geçişler tedrici olmalı, mutlaka bir adaptasyon dönemine izin verilmelidir.  Bu dönem 2 hafta kadar olmalı ve bu süre içinde fabrika yemi miktarı yavaş yavaş artırılmalıdır.  Süt veren ineklerin yemlenmesinde, saman (silaj) ve fabrika yemi oranlarının %50:%50 düzeyinde olması gerektiği unutulmamalıdır.