Gold Besi Yemi

Gold Besi Yemi%16 ham protein içeren bu ürün, kültür ırkı besi sığırlarında maksimum besi sonu performansı sağlamak için hazırlanmış besin maddelerince dengelenmiş mükemmel bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ

 • İPEK GOLD BESİ, yüksek enerjili bir besi yemidir.
 • Protein, vitamin ve mineral maddelerce dengelenmiştir.
 • Toz, granül ve pelet formlarında üretilmektedir.
 • Kaliteli hammaddelerce (arpa, mısır yan ürünleri, soya küspesi) zengin bir yemdir.
 • Kısa sürede en hızlı besi sonu performansı sağlar.

FAYDALARI

 • İPEK GOLD BESİ, hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlar.
 • Dengeli vitamin – mineral içeriği sayesinde oluşabilecek hastalık riskini en aza indirir.
 • Kaliteli hammadde içeriğinden dolayı besin madde sindirilebilirliği kolaydır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

 • İPEK GOLD BESİ, özellikle kültür ırkı besi sığırlarının beslenmesinde kullanılır.  
 • Özellikle kısa süreli besi programlarında (3-6 ay) ve besi sonu semirtme dönemde İPEK GOLD BESİ yemi kullanılabilir.
 • İPEK GOLD BESİ yemi besideki hayvanlara yavaş yavaş, alıştırılarak verilmelidir. Semirtme döneminde İPEK GOLD BESİ yemi 2 eşit porsiyonda, günde 2 kez verilmelidir.
 • İPEK GOLD BESİ ile birlikte hayvanlara kesinlikle ilave arpa kırması verilmesine gerek yoktur. Bu durum kısa süreli besi programında bulunan hayvanlara ciddi sindirim rahatsızlıkları oluşturabilir.
 • İPEK GOLD BESİ yemi günlük ortalama 1400 gram canlı ağırlığı artışı göz önünde bulundurularak, bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda yer alan alternatif kaba yemlerle (mısır stajı, saman) birlikte yedirildiğinde dengeli bir büyüme sağlar.

CANLI AĞIRLIK
Kg
CANLI AĞIRLIK ARTIŞI
Gr/Gün
MISIR SİLAJI
Kg/Gün
SAMAN
Kg/Gün
GOLD BESİ
Kg/Gün
3001400817
30014009-7
3001400-38
3501400918
350140010-8
3501400-39
40014001019
400140011-9
4001400-410
450140011110
450140012-10
4501400-411